OSIRIS

Begeleiding en Coaching

Welkom op onze website

Op deze website kunt u meer informatie vinden over mij, over de begeleiding die ik bied en over de dieren die eventueel ingezet kunnen worden bij de begeleiding en coaching. Heeft u na het lezen van de website nog vragen, of wil u graag een afspraak maken, dan kunt u het contactformulier invullen en dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.


Isis

Ik ben een SKJ geregistreerde psycholoog, autisme vriendelijke coach, levensloopbegeleider en paardencoach. Dat is een mond vol, maar laat vooral zien dat ik mij in de loop der jaren altijd ben blijven ontwikkelen.  Ik ben van mening dat er niet één juiste methode is, maar dat begeleiding en coaching maatwerk is.

Bij mijn afstuderen als psycholoog, heb ik mij gericht op het behandelen van mensen met chronische pijn. Hoewel ik dat erg leuk en interessant vond, kwam ik er in de loop van de tijd achter dat ik vooral affiniteit heb met kinderen en jongeren die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben. In de afgelopen jaren heb ik dan ook bij verschillende organisaties gewerkt met deze doelgroep. Zo heb ik op het speciaal voortgezet onderwijs gewerkt waarbij ik jongeren die het moeilijk hadden in de klas ondersteunde. Ik heb gewerkt bij  een zorgboerderij als begeleider, bij een logeeropvang voor kinderen met gedragsproblematiek als psycholoog en pedagogisch begeleider en als levensloopbegeleider voor jongeren met ASS. 

Door de ervaring en kennis die ik op al deze verschillende plekken en settingen heb opgedaan te combineren,  is er een brede basis gelegd voor begeleiding van deze doelgroep en hun leefomgeving.

Ik heb altijd (huis)dieren gehad in mijn leven en zou mijn leven niet zonder dieren kunnen voorstellen. Mijn dieren hebben mij geholpen in moeilijke momenten, maar hebben mij ook veel vreugde gegeven. Ik vind het een grote meerwaarde dat ik de dieren nu desgewenst ook in kan zetten bij begeleiding en coaching. 

Osiris

Osiris Begeleiding en Coaching staat voor flexibele zorg op maat. Wij bieden begeleiding en coaching voor kinderen en jongeren met gedragsproblematiek gerelateerd aan trauma, hechtingsproblematiek, ASS, AD(H)D en ODD al dan niet met inzet van onze dieren.

In de begeleiding staat het kind en zijn of haar ondersteuningsbehoefte centraal. 

De brug in het logo staat voor verbinding. Verbinding tussen mij en uw kind, maar ook tussen uw kind en zijn of haar omgeving. Soms gaat communicatie moeizaam en lijkt het moeilijk elkaar te verstaan. Coaching kan helpen om elkaar weer op het midden van de brug te vinden.